**GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ VE GERİ İADE POLİTİKASI**

Bu Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Erde Tarım ("Şirket") ile bu Sözleşmeye taraf olan diğer kişi veya kuruluş ("Alıcı") arasında yapılmıştır.

**1. TANIMLAR**

1.1 **Gizli Bilgi:** Taraflardan birinin diğerine açıkladığı veya erişim sağladığı her türlü bilgi, veri, ticari sır, iş süreci, yazılım, tasarım, formül, müşteri bilgisi ve benzeri tüm bilgileri kapsar.

**2. GİZLİLİK YÜKÜMLÜLÜĞÜ**

2.1 **Koruma:** Taraflar, Gizli Bilgileri sır olarak tutmak ve her türlü makul tedbiri almak suretiyle gizliliğini korumak için çaba sarf etmekle yükümlüdür. Bu tedbirler, bilgiyi yetkisiz erişimlere karşı korumayı, açıklanmasını önlemeyi ve bilgiyi yalnızca gizliliğin sağlanması amacıyla erişime açık olan kişilere ifşa etmeyi içerir.

2.2 **Kısıtlı Kullanım:** Alıcı, Gizli Bilgileri sadece Sözleşme kapsamındaki amaçlar için kullanacaktır ve açıklama, çoğaltma veya üçüncü bir tarafa ifşa etmeyecektir. Ayrıca, Alıcı, Gizli Bilgileri sadece gizliliği sağlamak amacıyla bu bilgilere erişim sağlayan çalışanlarına ve temsilcilerine açabilir.

**3. İSTİSNA HALLER**

3.1 **Gizli Bilgilerin Kamuya Açıklanması:** Gizli Bilgiler, açıklama öncesinde Erde Tarım tarafından yazılı izin alınmaksızın kamuya açıklanamaz. Ancak, bu kural, yasal bir zorunluluğun yerine getirilmesi amacıyla geçerli değildir. Taraflar, böyle bir durumda birbirlerini derhal bilgilendirmekle yükümlüdür.

3.2 **İstihdam Edilen Çalışanlar ve Temsilciler:** Taraflar, sadece gizlilik gerekliliklerini yerine getirmek amacıyla gizli bilgilere erişim sağlayan çalışanlarına ve temsilcilerine açabilir. Ancak, bu çalışanlara ve temsilcilere de bu sözleşmenin hükümlerine uyma yükümlülüğü getirilmelidir.

**4. GERİ İADE POLİTİKASI**

4.1 **Gıda Ürünleri İade:** Alıcı, gıda ürünlerinin sağlık ve güvenlik nedeniyle iade edilemeyeceğini kabul eder. Şirket, satın alınan gıda ürünlerini iade almamakta ve geri ödeme yapmamaktadır. Ancak, ürünün kusurlu veya hasarlı olması durumunda, bu durum önceden belirlenen iade prosedürleri çerçevesinde değerlendirilecektir.

**5. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ**

5.1 **İhlal Durumu:** Sözleşme ihlal edildiğinde, ihlal eden taraf tazminat ödemekle yükümlüdür. Ayrıca, ihlalin devam etmesi durumunda, ihlal eden tarafın Erde Tarım'a verdiği tüm gizli bilgileri derhal iade etmesi gereklidir.

5.2 **Sözleşmenin İptali:** Taraflardan biri, diğer tarafın yazılı izni olmadan bu sözleşmeyi iptal edemez. İptal durumunda, Gizli Bilgilerin korunmasına yönelik yükümlülükler devam eder.

**6. KULLANICI HAKLARI VE TANIMLAR**

6.1 **Veri Sahibinin Hakları:** Gizli Bilgiler, Alıcı tarafından işlenirken, veri sahiplerinin haklarına saygı gösterilmelidir. Bu haklar, bilgiye erişim, düzeltme, silme ve bilgilerin işlenmesini sınırlama hakkını içerir.

6.2 **Veri İşleme Amaçları:** Alıcı, Gizli Bilgileri yalnızca Sözleşme kapsamındaki belirlenen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. İşleme amaçlarında herhangi bir değişiklik olduğunda, bu değişiklik yazılı olarak bildirilmelidir.

**7. GÜVENLİK VE ÖDEME YÖNTEMLERİ**

7.1 **SSL Sertifikası ve 3D Güvenli Ödeme:** Erde Tarım, [erdetarim.com](https://erdetarim.com) web sitesinde 256 Bit SSL Sertifikası kullanmaktadır. Ayrıca, 3D güvenli ödeme yöntemleriyle müşteri bilgilerinin güvenliğini sağlamaktadır. Bu sayede müşteriler, güvenli bir alışveriş deneyimi yaşayabilirler.

**8. DİĞER HÜKÜMLER**

8.1 **Değişiklikler:** Bu Sözleşme üzerinde değişiklik

 yapmak için tarafların yazılı onayı gereklidir.

Bu Sözleşme [Tarih] tarihinde taraflar arasında imzalanmıştır.

**Erde Tarım:**

Adı ve Soyadı: [Yetkili İsim]

Pozisyon: [Yetkili Pozisyon]

Tarih: [Tarih]

**Alıcı:**

Adı ve Soyadı: [Alıcı İsim]

Pozisyon: [Alıcı Pozisyon]

Tarih: [Tarih]